CVB-agentschappen zullen allengs uitsterven

De ongeveer 600 agentschappen van de Centrale Volksbank (CVB Bank), sinds 1992 onderdeel van de SNS Groep, zullen op den duur ophouden te bestaan. Een groot deel van deze kleine zelfstandigen gaat in de toekomst onder de vlag van SNS werken. De naar schatting tweehonderd, veelal oudere agenten die dat niet willen, worden door de SNS-top geduld. Zij mogen als CVB'er hun bankdiensten aan de man blijven brengen.

Dit was de conclusie van bestuursvoorzitter J. Vugts tijdens de dinsdag gehouden presentatie van het jaarverslag. Daarmee valt op termijn het doek voor de 75 jaar oude CVB Bank, die tot 1992 onderdeel was van de Reaal Groep, een instelling die van oorsprong een sterke band onderhield met de vakbeweging en met zelfstandige, aan huis gebonden agentschappen. Die zijn meestal gevestigd in kleine dorpen, waar het exploiteren van een bankkantoor te duur is. Het gedoogbeleid van SNS is niet zonder reden. De middelgrote bankverzekeraar koestert het fijnmazige netwerk van de CVB Bank, maar ziet de bank als merknaam niet meer zitten.

Het is de bedoeling dat de groep agenten die wil meeveranderen een aansluiting op het automatiseringssysteem van de SNS Bank krijgt. Zij kunnen daardoor hun thans beperkte dienstenpakket aanmerkelijk uitbreiden, al zullen de agenten wel de nodige scholing moeten volgen om een en ander onder de knie te krijgen. Door onder de SNS-vlag te opereren, profiteren ze bovendien van de reclame-uitingen.

De tweehonderd CVB'ers wordt vooralsnog niets in de weg gelegd hun werk te blijven doen. Maar de SNS-top ziet graag dat hun klantenbestand wordt overgenomen door een bankagent, die de verandering wel wil meemaken. Dat kan een buitenstaander zijn, maar net zo goed een ambitieus familielid.

De SNS Groep, die naast de bankactiviteiten ook verzekeraar NOG onder haar hoede heeft, heeft zijn winst vorig jaar met een kleine 8 procent zien stijgen tot 113 miljoen tegen 105 miljoen in 1994. Voor dit jaar acht de bankverzekeraar een ten minste gelijkblijvend resultaat haalbaar.