Bouwfonds overweegt beursgang op termijn

Naast gemeenten kunnen vanaf volgend jaar ook institutionele beleggers aandelen kopen in het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten.

En er zit zelfs een kans in dat het Bouwfonds na 2002 naar de Amsterdamse effectenbeurs gaat, zo heeft het bekendgemaakt. Het Bouwfonds, dat in 1946 werd opgericht met als doelstelling de bevordering van het eigen-woningbezit voor mensen met lagere inkomens, presteerde vorig jaar matig. Onder invloed van toegenomen belastingdruk is het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vorig jaar met niet meer dan 3 procent gestegen tot 108 miljoen gulden. De verkoop van de verzekeringsmaatschappij Hooge Huys aan de Reaal Groep leverde een boekwinst van 150 miljoen op. Hierdoor steeg de netto winst van 94 miljoen (1994) tot 253 miljoen gulden. Mede door de overneming van het Hypotheekfonds Noordbrabantse Gemeenten zwol de hypotheekportefeuille van 14,7 miljard tot 20,1 miljard gulden.

De 560 gemeenten in Nederland die aandelen in het Bouwfonds bezitten, kunnen die vanaf mei 1997 te gelde maken door verkoop aan andere gemeenten of aan institutionele beleggers. De nieuwe aandeelhouders moet zich verplichten hun bezit de eerste vijf jaar niet te verkopen. Door deze blokkaderegeling is een beursgang van het Bouwfonds niet vóór 2002 te verwachten. De vrije verhandelbaarheid van in eerste instantie 49 procent van de geplaatste aandelen zal pas mogelijk zijn na een door de aandeelhoudersvergadering goed te keuren statutenwijziging in mei volgend jaar.