Avramovic geen onderhandelaar

BELGRADO, 24 APRIL. De regering van Joegoslavië heeft gisteren de gouverneur van de centrale bank, Dragoslav Avramovic, verwijderd uit zijn functie als het hoofd van het team dat onderhandelt over de terugkeer naar met financiële instituten.

De verwijdering betekent een verdere verscherping van het conflict tussen Avramovic en de regering over het te voeren economsche beleid. Avramovic blijft hoofd van de centrale bank, maar in Belgrado leeft de verwachting dat hij ook daar spoedig zal worden vervangen. Joegaslavië heeft aangekondigd dat de normalisering van de betrekkingen met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) de hoogtse prioriteit heeft nadat de economische sancties na 3,5 jaar zijn opgeheven. De besprekingen in Parijs mislukten echter doordat nieuw-Jouegaslavië, Servië en Montenegro, het lidmaatschap van het voormalige Joegoslavië wilden overnemen. Avramovic verzette zich tegen deze houding en werd daarom scherp bekritiseerd bij zijn terugkeer in zijn land. (AP)