Akzo Nobel vergroot belang in Infar India

Het chemieconcern Akzo Nobel verhoogt zijn deelneming van 40 procent in Infar India tot 51 procent.

De Indiase regering heeft hiervoor toestemming verleend. Hiermee kan Akzo de aanwezigheid op de Indiase farmaciemarkt versterken.

In 1982 verlaagde Akzo de deelneming in Infar India (gevestigde te Calcutta, voorheen geheten Organon India) vrijwillig van 49 naar 40 procent in verband met de beperkingen die de Indiase wet destijds oplegde aan buitenlandse ondernemingen met een deelnemingspercentage van boven 40 procent. Door de liberalisering van het economisch beleid in India is het sinds 1992 toegestaan dit percentage te verhogen tot 51 procent.