'Aandelen personeel na privatisering'

DEN HAAG, 24 APRIL. De regeringsfracties willen dat werknemers van te privatiseren staatsbedrijven de mogelijkheid krijgen om te participeren in de aandelen van het bedrijf. Tijdens de behandeling van de geplande verzelfstandiging van de Roccade Informatiegroep (RCC, voorheen het Rijkscomputercentrum) vanavond in de Tweede Kamer zouden de regeringsfracties hierop aandringen bij minister Zalm (Financiën) en staatssecretaris Kohnstamm (Binnenlandse Zaken).

Bij de verzelfstandiging van Roccade gold als overweging dat de rijksoverheid zich op het gebied van geautomatiseerde informatievoorziening moeten concentrereren op beleidsontwikkeling en planning. Het uitvoeren van automatiseringstaken is geen overheidstaak en kan aan de markt worden overgelaten. In 1990 is het Rijkscomputercentrum onder de naam RCCC verzelfstandigd. De Staat wil nu het hele aandelenpakket afstoten. Een aantal bedrijven zoals IBM, CSC, KPN en Getronics heeft al laten blijken belangstelling te hebben voor de overname.

De fracties van PvdA, VVD en D66 willen dat bij de overname werknemers participeren in dit aandelenpakket. In Nederland heeft de overheid niet, zoals in Groot-Brittannië en Frankrijk, de politieke ambitie om werknemers te laten delen in het vermogen van voormalige staatsbedrijven.

Bij de privatisering van KPN hebben verschillende Tweede Kamerleden aangedrongen op een voorkeursbehandeling van de 91.000 werknemers, maar dat is door de betrokken ministers toen niet gehonoreerd. De regeringsfracties willen hierin verandering brengen. “Bij RCC, maar ook bij de verkoop van de aandelen van het NOB (Nederlands Omroep Produktiebedrijf) en KPN, moet het kabinet deze wens van de Kamer honoreren”, zegt VVD-woordvoerder Kamp. De regeringsfracties willen dat het kabinet met concrete maatregelen komt waarbij werknemers van te privatiseren staatsbedrijven de mogelijkheid krijgen om te participeren in de aandelen van het bedrijf.