Zedenmeester

In zijn artikel 'De overheid is een zedenmeester' (19 april), citeert André Rouvoet VVD-Kamerlid Anne-Lize van der Stoel: “polygamie is niet acceptabel, want dat staat haaks op het principe van de gelijkwaardigheid van man en vrouw.”

Ik begrijp niet wat hiermee bedoeld wordt. Immers als een man of een vrouw meerdere partners heeft, verhindert juist het huidige Nederlandse straf- en familierecht hem of haar deze partners, althans op materieel vlak gelijk te behandelen.

    • Anne Marie de Keyser