Zappen

“Er is geen verband tussen het produkt dat in een commercial wordt aangeboden en de mate van wegzappen”(NRC HANDELSBLAD, 17 april). Aldus luidde de conclusie van de 'Stichting tot Promotie en Optimalisatie van Televisiereclame', kortweg SPOT. De organisatie had zijn naam niet beter kunnen kiezen, het lijkt erop dat de SPOT zijn kijkers niet serieus neemt.

Hoe serieus ik dat onderzoek moet nemen weet ik niet, maar afgaande op de naam van de opdrachtgever lijkt het voor de hand te liggen dat deze belang heeft bij de uitkomst van het onderzoek. Hoe dan ook, natuurlijk is er geen verband tussen het produkt en het zapgedrag, maar wel tussen het produkt en de kwaliteit van de commercial en het zapgedrag.

In al die eeuwen die aan de onze voorafgingen hebben de mensen zich niet hoeven te schamen voor bijvoorbeeld de maandstonden. Fabrikanten die nog langer dergelijke schaamtes proberen op te leggen verdienen niet anders dan onmiddellijk weggezapt worden.

    • J. van de Laar