Vrije moraal

“De beste moraal is een vrijwillige”, schrijft Marjoleine de Vos in NRC HANDELSBLAD van 20 april. Zij gaat uit van de column van J.L. Heldring (16 april) 'Een moraal van niks' die zij volgens mij onjuist weergeeft.

Zij citeert: “Ontwikkelingshulp geven we alleen uit schuldgevoel en schuldgevoel is christelijk en christelijk verdwijnt.”

Wat lees ik in de column van Heldring?

“(...) het schuldgevoel dat een kenmerk is van ook die samenleving-zonder-Christus. De aantrekkingskracht die het socialisme op intellectuelen heeft geoefend, is in veel gevallen niet zonder dat schuldgevoel te verklaren, dat zo sterk was dat het de mensen blind maakte voor de misdaden die in de naam van het socialisme begaan werden.”

Overigens is de christelijke moraal altijd een vrijwillige. 'De geloofsdaad is immers krachtens heel zijn aard een vrije daad', volgens de katechismus van de katholieke kerk. Dus kan ik er mee instemmen dat de beste moraal de christelijke is, omdat zij slechts vrijwillig kan zijn!

    • C.G. Hoogland