Veel stankoverlast bij composteerders

DEN HAAG, 23 APRIL. De meeste provinciale verwerkingsfabrieken van groente-, fruit- en tuinafval zorgen voor te veel stankoverlast. Dit komt doordat ze meer gft-afval verwerken dan toegestaan is. De Inspectie Milieuhygiëne van het ministerie van Milieubeheer stelt dit op basis van onderzoek bij elf composteerbedrijven in Noord-Nederland, Flevoland, Noord-Holland en Zuid-Holland.