Tweede man Den Hartog van KLM weg

AMSTELVEEN, 23 APRIL. Plaatsvervangend president-directeur ir C. den Hartog van de KLM zal op 31 december van dit jaar 'om persoonlijke redenen' zijn functie neerleggen. Volgens een persverklaring van de maatschappij heeft de raad van commissarissen van de KLM een desbetreffend verzoek van ir Den Hartog aanvaard. Er wordt op gewezen dat de 58-jarige tweede man van de KLM al eerder had aangegeven de KLM vervroegd te willen verlaten. Tegelijk hebben de commissarissen ingestemd met een voorstel van de KLM-directie om mr C. van Woudenberg, nu nog hoofd personeel en organisatie, per 1 januari 1997 tot lid van de directie te benoemen.

Hoewel een KLM-woordvoerder elk verband met klem ontkent, valt de aankondiging van Den Hartogs vertrek samen met - door de KLM ontkende - berichten dat de maatschappij haar ambitieuze toekomstplannen onder druk van tegenvallende marktomstandigheden binnenkort moet bijstellen. Het groeiscenario van de KLM is volgens anonieme bronnen binnen de luchtvaartmaatschappij aan het wankelen gebracht door de niet aflatende prijserosie. Anders gezegd, de KLM-vliegtuigen zitten wel flink vol, maar de vervoersopbrengst kalft door goedkopere aanbiedingen steeds verder af.

Financieel directeur R. Abrahamsen ontkende dit vanmorgen echter in Het Financieele Dagblad mede onder verwijzing naar enkele florissante groeicijfers over het boekjaar 1994-95 dat per 31 maart j.l. afliep. In dat jaar groeide het passagiersvervoer met 9 procent en het vrachtvervoer met 11 procent. Toch daalde de beladingsgraad het afgelopen boekjaar als gevolg van capaciteitsuitbreiding met 1 procent tot 75,5 procent. En de strategisch belangrijke 'kritische beladingsgraad' - het punt waarop winst (of verlies) begint - wordt pas op 2 juni aanstaande bij de formele presentatie van het jaarverslag 1994-95 bekendgemaakt.

Het Vakblad voor Nederlands Cabinepersoneel (VNC) rept in zijn laatste nummer van “een gerucht dat steeds helderder wordt: En dat is dat het de KLM minder goed schijnt te gaan dan verwacht”.