Personalia

Dr. H.J. Van Der Molen, voorzitter van het college van bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam, is benoemd tot vice-president van de Academia Europaea. De Academia Europaea is een niet-gouvernementele organisatie op het terrein van wetenschap, onderzoek en onderwijs, waarbij 1.650 wetenschapers uit 34 landen in Europa zijn aangesloten.