Miljoenentekort dreigt bij corporatie De Opdracht in Lelystad

LELYSTAD, 23 APRIL. De woningbouwstichting De Opdracht in Lelystad verkeert in ernstige financiële problemen. Om te overleven moet de christelijke corporatie tweeduizend van zijn zesduizend huizen verkopen. Voorzitter J. Koopman van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting, een solidariteitsfonds dat is ingesteld op basis van de woningwet, zegt dat het tekort in het jaar 2003 157 miljoen gulden zal bedragen.

“Maar dat tekort is gebaseerd op een berekening, waarbij het huidige beleid ongewijzigd doorgaat”, zegt Koopman. “En dat gecombineerd met redelijk pessimistische veronderstellingen.” In het laatste jaarverslag, dat van december 1994, herinnert hij zich, was het negatieve vermogen 35 miljoen gulden.

In 1992 deed woningbouwstichting De Opdracht een steunaanvraag bij het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting. De corporatie kreeg 23 miljoen gulden en 2,7 miljoen van de gemeente Lelystad. “De subsidie van ons fonds kwam er op voorwaarde dat De Opdracht elk jaar een rapportage zou doen”, legt Koopman uit. “Bovendien diende het bestuur een prognose te doen in de vorm van wat we een vooruitberekening noemen. In de herfst van 1995 vorige jaar kwam glashelder naar voren dat het mis ging lopen. Anders gezegd, het ging helemaal de verkeerde kant op.”

Volgens Koopman voerde De Opdracht met de subsidie een sanering uit. “Ze hadden verbeteringsplannen voor moeilijk verhuurbare huizen”, zegt hij. “Die werden verbeterd en te huur aangeboden tegen 750 à 800 gulden per maand. Blijkbaar kozen ze de verkeerde richting. De woningen konden niet concurreren met koophuizen in Lelystad.”

De directeur van De Opdracht is onlangs opgestapt. Volgens Koopman gebeurde dat op verzoek van de gemeente Lelystad, de Raad van Toezicht en het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting. Koopman zegt dat het vertrek “enkel en alleen ta maken had met verschil van inzicht over het te voeren beleid”.