'Halvering personeel banken'

NEW YORK, 23 APRIL. Banken zullen hun personeelsomvang de komende tien jaar in de hele wereld percentages tot vijftig procent terugbrengen als antwoord op nieuwe behoeften van consumenten, de internationale concurrentie en nieuwe technologieën.

Dit staat in een gisteren gepubliceerde studie die is uitgevoerd door de The Economist Intelligence Unit en Coopers & Lybrand.

In de studie wordt een belangrijke invloed toegekend aan de snelle veranderingen in de behoeften van consumenten. “De banken zullen gedwongen zijn diensten aan te bieden die op elk moment toegankelijk zijn, overal en via elk kanaal, wat een spectaculaire evolutie gaat losmaken in de richting van elektronische distributiesystemen,” zo staat in de studie.

Verder wordt gewezen op het toegenomen technische opleidingsniveau van consumenten, de vergrijzing en groeiende welvaart die banken dwingen een gevarieerder pakket aan diensten op gebied van investeringen en beleggingen aan te bieden. (AFP)