Franse held abbé Pierre is in opspraak geraakt

Abbé Pierre (Foto Reuter)PARIJS, 23 APRIL. De Franse geestelijke abbé Pierre, onder andere bekend van zijn niet aflatende strijd ten behoeve van daklozen, heeft in Frankrijk grote beroering veroorzaakt door instemming te betuigen met een boek waarin de jodenvervolging wordt gebagatelliseerd.

Het gaat om het boek van de filosoof Roger Garaudy getiteld De fundamentele mythes van de Israëlische politiek. De 84-jarige filosoof en goede vriend van de pater levert daarin onder andere kritiek op de processen van Neurenberg. Garaudy moet deze week voor een rechtbank verschijnen omdat een anti-racisme-beweging een zaak tegen hem aanhangig heeft gemaakt.

De pater schreef een open brief aan Garaudy waarin hij de filosoof steunt. Abbé Pierre schrijft onder andere dat het aantal slachtoffers van de Holocaust vlak na de oorlog sterk is overdreven. Hij voegt daar overigens wel aan toe dat bij een dergelijke mate van verschrikking de exacte cijfers niet terzake doen.

In conservatieve en progressieve Franse kranten is met grote verbazing op de brief gereageerd. In Libération wordt gezocht naar excuses voor de misstap van de Franse volksheld. De krant wijst onder andere op de goede vriendschap tussen de pater en de filosoof en de hoge leeftijd, 83, van abbé Pierre. De pater dankt zijn bekendheid aan acties die hij ieder winter voert voor daklozen en armen. (AFP, AP)