CNV dreigt met acties bij Unilever, ultimatum gesteld

ROTTERDAM, 23 APRIL. Bij Unilever bereiden leden van CNV Voeding acties voor. Stakingen zijn daarbij niet uitgesloten. Dit heeft de landelijke kadergroep van CNV Voeding gisteren besloten.

CNV Voeding, een vakgroep van de CNV Industrie- en Voedingsbond, wil voor circa 5.000 werknemers bij Unilever afspraken maken over de invoering van een werkweek van gemiddeld 36 uur voor alle werknemers. CNV Voeding wil die afspraak maken, omdat bij Unilever “honderden banen op de tocht staan”. Jan Immerzeel van CNV Voeding voorziet in de komende jaren ten gevolge van reorganisaties een verlies aan arbeidplaatsen van 6 procent.

De bond heeft een laatse beroep gedaan op Unilever om vóór 29 april 0.00 uur een CAO af te sluiten. Als dat niet lukt, zullen vanaf 6 mei stakingen uitbreken, aldus CNV Voeding.

De hele volgende week worden in bedrijven van Unilever vergaderingen gehouden om de leden te raadplegen. Inzet daarbij is invoering van een werkweek van gemiddeld 36 uur. Bij Unilever werken al veel mensen in volcontinu-diensten van 33,6 uur per week, maar anderen werken weer langer dan 36 uur. Immerzeel: “Net als bij Akzo zijn wij op zoek naar herverdeling van arbeid en vergroting van de flexibiliteit, maar dan wel interne flexibiliteit.” De bond wil met de werkgever afspraken kunnen maken over een grotere flexibiliteit van de vaste krachten, en niet over een flexibiliteit die wordt gerealiseerd door het inschakelen van uitzendkrachten. Volgens CNV Voeding zou Unilever eens moeten kijken naar de kosten van uitzendkrachten. Zonder hen heeft het bedrijf geen in- en uitloopkosten en ook de kwaliteitsbewaking is volgens de bond niet gebaat met een steeds wisselend personeelsbestand.

Een ander strijdpunt is de door Unilever voorgestelde loonverhoging van 3,5 procent in een tweejarige CAO. Daartegenover stelt CNV Voeding nu een eis van 3 procent in een eenjarige CAO. Over een loonsverhoging in het tweede jaar doet de bond nu geen uitspraak, maar in een kadervergadering bleek al de invloed van de CAO bij Philips. De kaderleden hebben vastgesteld dat in een eventuele tweejarige CAO de minimale loonsverhoging 6 procent moet zijn.

Bij de Verenigde Glasfabrieken in Leerdam is vanmorgen voor anderhalf uur het werk stilgelegd in een demonstratieve werkonderbreking. De spontane actie van het personeel wordt gesteund door de Industriebond FNV. Morgen gaat de laatste onderhandelingsronde voor een nieuwe CAO in. Belangrijkste eisen zijn een loonsverhoging van 3 procent en 1 procent boete wegens het niet nakomen van de werkgelegenheidsgarantie die twee jaar geleden bij de vorige CAO is overeengekomen. Het personeel verwijt de directie dat de vaste bezetting in die twee jaar met 4 procent is verminderd. Bij de Glasfabriek in Leerdam werken 830 mensen. Als de directie morgen niet ingaat op de eisen, staan er stakingen op het programma.