Akzo Nobel verbetert zoutlogistiek in VS

Akzo gaat de logistiek van haar wegenzoutactiviteiten in Noord-Amerika reorganiseren na het besluit de bouw van een nieuwe mijn in de staat New York af te gelasten.

Met de investering zou een bedrag van 140 miljoen dollar (240 miljoen gulden) zijn gemoeid. De nieuwe zoutmijn had de in september vorij jaar ondergelopen Retsof-mijn moeten vervangen.

Akzo is tot de conclusie gekomen dat een nieuwe mijn substantiële bedragen zou vergen, die voor langere tijd zouden komen vast te liggen.

Een dergelijke omvangrijke investering zou niet in overeenstemming zijn met de financieringscriteria. Ook is vastgesteld dat het project onvoldoende rendement zou opleveren om de investering in een zeer weergevoelige bedrijfstak te rechtvaardigen. Ondanks het uitvallen van de Retsof-mijn bleef de Amerikaanse dochter Akzo Nobel Salt in staat de wegenzoutklanten in de staat New York uit bestaande voorraden en vanuit de mijnen in Cleveland (Ohio) en Avery Island (Louisiana) te bevoorraden. Akzo Nobel Salt bezit bovendien nog andere zoutbedrijven in Noord-Amerika.