Aantal Brabanders loopt lintje mis

ROTTERDAM, 23 APRIL. Hoeveel mensen het betreft is onbekend, maar een aantal inwoners van Noord-Brabant krijgt komende vrijdag ten onrechte geen onderscheiding bij de 'lintjesregen' ter gelegenheid van Koninginnedag. Diverse burgemeesters van de provincie zijn daarover “laaiend”.

De burgemeesters zeggen dat het Kapittel voor de Civiele Orden, dat de aanvragen voor lintjes beoordeelt, veel te langzaam heeft gehandeld. Burgemeester Hellegers van Dussen, secretaris van de Burgemeesterskring De Baronie, zal de Tweede Kamer verzoeken Kamervragen over de zaak te stellen.

Een woordvoerder van het Kapittel zei vanochtend dat een reeks verzoeken om een lintje niet is behandeld, “omdat diverse Brabantse burgemeesters hun te onderscheiden inwoners te laat hebben voorgedragen”. Hij wees erop dat kandidaten tussen half augustus en half november moesten worden aangemeld. “De Brabantse burgemeesters zijn nonchalant geweest”, zei hij.

Hellegers noemt die bewering “pure nonsens”. “Ik geloof niks van die verhalen. Onze aanvragen zijn keurig op tijd naar de provincie in Den Bosch gegaan. Daar zijn ze beoordeeld en doorgestuurd naar het kapittel. Een aantal gemeenten heeft onlangs brieven gehad van de provincie, waarin staat dat het kapittel 'wegens tijdgebrek' niet aan de behandeling is toegekomen. Ook is er informatie over positieve gevallen te laat bij de gemeenten binnen gekomen, zodat mensen die de lintjes moeten krijgen niet meer tijdig kunnen worden ingelicht. Ik heb daarover signalen uit onder meer Geertruidenberg, Gilze Rijen, Werkendam, Woudrichem en uit mijn eigen gemeente.”

De gang van zaken rond de lintjesregen is dit jaar vernieuwd. “Alleen die mensen die vooral buiten hun werkkring een exceptionele bijdrage aan de maatschappij leveren, komen er voor in aanmerking”, aldus de woordvoerder van het Kapittel. “Er is geen premie meer voor iemand die veertig jaar op dezelfde stoel bij zijn baas zit.” Ook het systeem van voordracht is veranderd. “De rol van de burgemeesters is belangrijker geworden. Zij beoordelen de kandidaten en dragen die daarna via de provincie voor aan het kapittel. Voorheen was de stem van het ministerie van Binnenlandse Zaken beslissend.”