Overleg in Japan leidt nog niet tot Telecom-akkoord

TOKIO, 22 APRIL. De Verenigde Staten, de Europese Unie, Canada en Japan hebben dit weekeinde geen overeenstemming bereikt over liberalisering van de telecommunicatiemarkt maar hebben wel de toezegging herhaald om vóór 30 april tot een akkoord te komen. De Wereldhandelsorganisatie (WTO) heeft 30 april als uiterste datum gesteld voor het bereiken van dit International Telecommunications Agreement (ITA).

Het struikelblok in de onderhandelingen zijn beperkingen op buitenlands bezit van nationale telecommunicatiebedrijven. De Europese Unie herhaalde in de Japanse stad Kobe bij monde van Sir Leon Brittan de positie van de Unie dat Spanje, Frankrijk en België dit buitenlands bezit voor een bepaalde periode mogen beperken. De Japanse minister van Handel en Industrie, Shunpei Tsukuhara, zei dat het onmogelijk is de grens van 20 procent op buitenlands bezit van de twee grootste telecommunicatiebedrijven in het land per direct op te heffen. Daarnaast heeft Europa problemen met het buiten het akkoord houden van het leggen van onderzeese kabels in de Amerikaanse voorstellen.

Een akkoord tussen de vier partijen, die 80 procent van de wereldmarkt voor telecommunicatie vormen, zou als basis moeten dienen voor liberalisering van de telecommunicatiemarkt in alle 51 lidstaten van de WTO. De discussie rondom het ITA is vertroebeld door de onenigheid tussen drie van de vier partijen over het Japans-Amerikaanse akkoord over halfgeleiders. Brittan stelde dit weekeinde dat de EU wil dat Japan en de VS het akkoord laten aflopen per 31 juli, of anders de Europese Unie als derde partij in de onderhandelingen betrekken. Volgens Brittan is een akkoord tussen de VS en Japan over halfgeleiders, waarin streefcijfers voor marktsegmenten zijn vastgelegd, niet meer gepast. Het ITA, dat juist door de VS is voorgesteld, zou onder andere moeten leiden tot de afschaffing van importtarieven op telecommunicatie-apparatuur, waaronder halfgeleiders. Als de Europese eis niet wordt ingewilligd zal de EU niet meewerken aan het succesvol afronden van de ITA-onderhandelingen, aldus Brittan gisteren. De standpunten van Japan en de VS over het halfgeleider-akkoord staan lijnrecht tegenover elkaar: Japan wil een einde omdat het doel inmiddels is overschreden nu buitenlandse halfgeleiders een kwart van de Japanse markt in handen hebben. De VS willen een verlenging.

Ondanks de meningsverschillen zei Brittan gisteren dat er “substantiële vooruitgang” is in de onderhandelingen. In zijn slotverklaring zei de Japanse voorzitter gisteren dat de deelnemers “vasthouden aan hun toezegging de onderhandelingen vóór 30 april succesvol af te ronden”.

    • Hans van der Lugt