Grote fraude bij Belgische verzekeraar

BRUSSEL, 22 APRIL. De Belgische verzekeringsmaatschappij Assubel heeft tussen 1982 en 1992 op grote schaal gefraudeerd met levenspolissen. Met de winst op levensverzekeringen werden zonder medeweten van de polishouders, verlieslijdende bedrijfsonderdelen overeind gehouden. Daardoor zijn 150.000 verzekerden voor in totaal 5,7 miljard Belgische frank (315 miljoen gulden) benadeeld, omdat zij hun winstuitkering zagen dalen.

Justitie in Brussel heeft de interne huishouding van Assubel al sinds 1986 in onderzoek. Onderzoeksrechters en fiscale rechercheurs menen nu over voldoende bewijzen te beschikken om de zaak voor de rechter te brengen. Minstens zeven gewezen commissarissen en directieleden kunnen op korte termijn een dagvaarding tegemoet zien.

De Assubel-onderdelen schade en ongevallen leden al jaren structureel verliezen. In 1982 dreigden de twee dochtermaatschappijen feitelijk failliet te gaan. Door geld over te hevelen van de dochters voor arbeidsongevallen- en levensverzekeringen wist de leiding van Assubel het tij te keren. De Assubel-groep is hoofdzakelijk in handen van enkele grote Franse en Waalse aandeelhouders, waaronder de Parijse verzekeraar AGF. De Belgische assurantiemaatschappij heeft weinig banden met Nederland. Assubel opereert ook nauwelijks op de Nederlandse markt.

Verzekeraar AG 1824, de Brusselse pijler onder het Nederlands/Belgische financieel concern Fortis, poogde enkele jaren geleden een fors belang te verwerven in Assubel. Dat stuitte echter op weerstand van de aandeelhouders van Assubel. Zij vreesden voor overheersing door Fortis. (ANP)