Zojuist verschenen; vertaald

JACQUES DERRIDA: Geweld en Metafysica. Essay over het denken van Emmanuel Levinas

134 blz., inleiding en vert. Dirk De Schutter (Violence et métaphysique, 1967) Kok Agora/Pelckmans, ƒ 29,90

Deze tekst cirkelt rond de vraag wat het betekent de ander als ander te ontmoeten. De vraag wordt benaderd vanuit de twee bronnen van de westerse cultuur: de Griekse filosofie die zichzelf als logos begrijpt en de joodse ervaring die van het oneindig andere getuigt. De inleider betoogt dat de Derridiaanse deconstructie niet, zoals vaak wordt beweerd, tot een zinloos nihilistisch spel leidt, maar een grondige bijdrage levert tot een diepgaand debat over ethiek en onze verhouding tot de wet.