Zojuist verschenen

MARIEKE HELLEVOORT: Werken als zuurdesem. Vijftig jaar Katholiek Vrouwendispuut 1946-1996

143 blz., Babylon/De Geus, ƒ 29,90

De geschiedenis van het Katholiek Vrouwendispuut, dat in de loop van een halve eeuw een ontwikkeling doormaakte van nadruk op politieke participatie door vrouwen, via activiteiten op kerkelijk en maatschappelijk gebied, naar een losmaking van de katholieke mannenwereld en aansluiting bij de vrouwenbeweging.