Vervoer 2 dagen ontregeld; In Amsterdam moeten bij GVB 400 banen weg

AMSTERDAM, 20 APRIL. Bij het Gemeentevervoerbedrijf (GVB) van Amsterdam zullen de komende vier jaar 400 arbeidsplaatsen moeten verdwijnen. Nog eens 200 werknemers zullen een andere functie in het bedrijf krijgen. De dienstverlening moet daarbij op peil kunnen blijven.

Dat heeft verantwoordelijk wethouder G. ter Horst gisteren bekendgemaakt bij de presentatie van een rapport over de situatie van het noodlijdende bedrijf. Gedwongen ontslagen kan het college van B en W niet uitsluiten. De vakbonden hebben al laten weten gedwongen ontslagen niet te zullen accepteren.

Om het personeel te kunnen informeren over de stand van zaken, heeft het college besloten maandag en dinsdag zelf het openbaar vervoer stil te leggen. Maandagochtend rijden tussen 9 uur 's ochtends en half drie 's middags geen trams in de stad. Het busverkeer ligt die middag stil tussen één uur en half vijf. De metro rijdt niet van dinsdagochtend half tien tot één uur 's middags. De veren over het IJ varen diezelfde middag niet tussen één en half vijf.

Met de reductie van het aantal arbeidsplaatsen tot zo'n 3.300 mensen is het tekort op de exploitatie van het openbaar vervoer nog niet gedekt, zo heeft crisismanager M. de Jong aan het college gerapporteerd. Dat tekort beloopt wekelijks bijna 400.000 gulden en zal in 2001 zo'n 75 à 85 miljoen gulden bedragen. De sanering levert het bedrijf 45 tot 55 miljoen op. Dat zal volgens De Jong al een “bijzonder ambitieus programma” vergen.

Voor de rest van het geld heeft het college steun gezocht bij de Rijksoverheid. Minister Jorritsma is volgens Ter Horst 'ontvankelijk' gebleken voor de problemen in Amsterdam. De Jong noemt het systeem van de rijksbijdragen voor het openbaar vervoer “zeker geen krachtige impuls bij het stimuleren van de groei” ervan. “Als objectief waarnemer stel ik met verwondering vast dat terwijl Nederland verkeerstechnisch dichtslibt en de overheid het openbaar vervoer met kracht zegt te stimuleren, een vervoerbedrijf als het Amsterdamse onder grote en jarenlange toenemende financiële en sociale druk haar taak moet zien te verichten”, aldus De Jong. “Vervoersgroei wordt niet of onvolledig gefinancierd en financiële prikkels bij succesvol opereren ontbreken.”

Een andere bron van inkomsten waar De Jong op wijst, is aanpassing van de arbeidsvoorwaarden van het GVB-personeel. Dat wordt in Amsterdam betaald volgens het ambtenarenreglement. Er wordt al enige tijd gesproken over een landelijke CAO voor het stadsvervoer. De Jong meent dat Amsterdam hierin “met kracht en overtuiging” moet participeren.

Het GVB zou jaarlijks 6 tot 10 miljoen kunnen verdienen door maatregelen die gevolgen hebben voor de dienstregeling. De Jong noemt dit echter “politiek gevoelige materie” en ook het college van B en W wil alleen tot opheffing van lijndiensten overgaan als het daartoe wordt gedwongen door minister Jorritsma.