Ramsj

FRITS BALTESEN E.A.: Ouderleed en kindervreugd

Paperback, Sua 1993, van ƒ 24,50 voor ƒ 7,90. Scheltema Amsterdam; Donner Rotterdam

Bundeling van artikelen uit het succesvolle zomernummer van HP/De Tijd uit 1992 over de macht van het kind. Hoogopgeleiden 'beginnen' later aan kinderen dan ooit. De verwachtigen zijn hoog, de lasten onverwacht zwaar. Tijdsdocument, met bijdragen van o.a. Bert Bukman, Jutta Chorus en Annejet van der Zijl.

    • Ewoud Sanders