Partijen in loopgraven om de naam Macedonië

ATHENE, 20 APRIL. Vertegenwoordigers van Griekenland en Macedonië - alias 'FYROM', Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië - hebben bij de Verenigde Naties in New York deze week hun pogingen hervat om voor Macedonië een naam te vinden waarin beide landen zich kunnen vinden. Vorig jaar erkenden Griekenland en Macedonië elkaar en gingen betrekkingen aan. De kwestie van de naam werd naar latere onderhandelingen verwezen.

Na twee zittingen werd de zaak deze week opnieuw verschoven naar begin juni. Het toonaangevende Atheense dagblad Kathimerini gebruikt daarbij, waarschijnlijk onbedoeld, het woord 'herhaling' in plaats van 'voortzetting'. Er is weinig kans dat in juni enig resultaat wordt bereikt, tenzij een ontmoeting in Athene tussen de beide ministers van Buitenlandse Zaken, Pangalos en Frckovski, die voor begin mei is gepland, maar officieel niet over de naam gaat, een wonder teweeg zal brengen.

Beide regeringen beweren dat zij geen haast hebben met het vinden van een oplossing. Wat Athene betreft klinkt dit onlogisch en Pangalos zelf heeft vroeger meer dan eens betoogd dat de naamkwestie - die hij ook al eens een 'verloren zaak' heeft genoemd - zo spoedig mogelijk moet worden gesloten. Het is immers duidelijk dat de tijd alleen maar in het nadeel van Athene werkt en in het voordeel van Skopje. Zowat overal ter wereld spreekt men van 'Macedonië' en de vrees bestaat dat ook de V-raad deze naam zal sanctioneren als Vance zijn opdracht ontmoedigt teruggeeft.

Eerder deze maand kreeg Athene een gevoelige klap, en misschien wel de genadestoot, toen ook Joegoslavië, de staat van het 'Servische broedervolk', de nabuurrepubliek erkende onder de naam Macedonië. “Een rotstreek', kopte het vanouds honderd procent servofiele dagblad Avriani en de andere Griekse kranten bleven niet achter.

De Griekse regering wees erop dat Belgrado onder sterke druk stond van de EU, maar deze zou helemaal niet boos zijn geweest als bij de erkenning de naam FYROM was gebruikt, waaronder haar lidstaten Skopje hebben erkend. De Servische president Milosevic gaf echter de voorkeur aan de naam die ook is gebruikt door twee andere buurlanden van Skopje, Bulgarije en Albanië. Sinds dit initiatief is de houding van Skopje inzake de naam aanmerkelijk verhard. Nooit heeft de regering daar aangekondigd zich te kunnen vinden in een samengestelde naam zoals Slavo-Macedonië of Noord-Macedonië. Frckovski zei dezer dagen: “Athene mag ons noemen zoals het wil, voor de rest van de wereld zijn wij Macedonië”.

    • F.G. van Hasselt