Homohuwelijk

Het bericht dat een ruime Kamermeerderheid voor een 'homohuwelijk' is, lijkt op het eerste oog een mislukte grap. Maar bij nader inzien is het te verklaren uit het feit dat de Kamer in meerderheid bestaat uit mensen die in de zestiger en zeventiger jaren hun vorming hebben gehad. Ouderen, zoals Kamerlid Bolkestein en staatssecretaris Schmitz vallen erbuiten. Jongeren zoals de Kamerleden Linschoten en Rosenmöller vallen binnen die groep.

Zelf ben ik voor de oorlog gevormd en heb ik in de zestiger jaren de zorg gehad hoe die culturele revolutie zou aflopen. Er kwamen nieuwe vrijheden en bedrevenheden, maar er is te weinig aan principiële inzichten doorgegeven aan die toen jonge mensen.

    • Ir A.E.Q van Hezik