Generaals tegen vredesplan Jeltsin voor Tsjetsjenië

MOSKOU, 20 APRIL. De Russische minister van defensie en de commandant van de Russische troepen in Tsjetsjenië hebben gisteren openlijk scepsis geuit over het vredesplan van president Jeltsin.

“Als soldaat moet ik bevelen opvolgen en het uitvoeren, maar als militair heb ik twijfels over het plan”, zei minister van defensie Pavel Gratsjov gisteren in het parlement, waar hij zich moest verantwoorden voor een Tsjetsjeense hinderlaag, nu vier dagen geleden, waarbij volgens de minister 54 en volgens andere bronnen zelfs meer dan negentig Russische militairen zijn gesneuveld.

Volgens de minister hebben de Tsjetsjeense rebellen het gedeeltelijke staakt-het-vuren dat Jeltsin op 31 maart officieel heeft afgekondigd, aangegrepen om zich te hergroeperen. De commandant van de Russische troepen in Tsjetsjenië, generaal Vjatsjeslav Tichomirov, kritiseerde de door Jeltsin nagestreefde vredesbesprekingen. “Elke poging om contact met de rebellenleiders te zoeken geeft ze alleen maar de indruk dat ze goed bezig zijn”, zei de generaal op de televisie.

Jeltsin toonde zich “geschokt over deze tragedie” en kondigde aan dat “de militaire leiding verantwoordelijk is en zal worden gestraft”. Het parlement legde de schuld echter bij Jeltsin zelf, die de strijdkrachten zou verwaarlozen.

Gratsjov onthulde in het parlement overigens dat hij pas zes dagen nadat Jeltsin op 31 maart zijn vredesplan had afgekondigd, met de uitvoering ervan was begonnen. “Onze troepen hadden op dat moment direct contact met de 'Doedajevtsi' [de Tsjetsjeense strijders]”, zei de minister. “Een bevel om op dat moment de vijandelijkheden te staken zou hebben betekend dat ik mijn troepen zou blootstellen aan een aanval, wat ik natuurlijk niet kon doen.” Pas op 6 april, aldus Gratsjov, werd de situatie rustiger. “Het spijt me dat ik de kans niet heb gekregen de resterende bandietenformaties af te maken”, voegde hij toe.

Toen een parlementariër hem vervolgens toeriep of hij dan niet moet aftreden, antwoordde Gratsjov het volgende: “Als u, volksvertegenwoordigers, ervan overtuigd bent dat alle schandelijke ontwikkelingen in ons land en de verliezen van de strijdkrachten uitsluitend de schuld zijn van de minister van defensie, ben ik bereid zelfs nu af te treden.” De Doema reageerde hier niet op. Over het aftreden van de minister van defensie beslist volgens de Russische grondwet alleen de president.

Het vredesinitiatief van Jeltsin heeft geen einde gemaakt aan de gevechten in de opstandige deelrepubliek. Gisteren zijn er volgens de legerleiding opnieuw negen Russen gedood. Het is niet duidelijk of de legerleiding het confict zelf oprakelt of de cijfers moedwillig overdrijft, om het vredesplan te torpederen. Generaal Tichomirov heeft zich al eerder gereserveerd getoond over de kansen op vrede zolang nog niet alle rebellen verslagen zijn. Gisteren kondigde hij aan dat hij hard zal reageren op Tsjetsjeense 'schendingen' van het plan.

“Tot nu toe hadden wij onszelf het 'voorrecht' gegeven om nederig af te zien van het beschieten van burgerdoelen waar de rebellen bases hadden ingericht. Vanaf vandaag is deze lijn overschreden. Als commandant van de Russische troepen in Tsjetsjenië verklaar ik dat we een nieuwe order uitvaardigen, voor de scherpst mogelijke controle over het gebied, de hardst mogelijke reactie op elke rebellenactie”, zei Tichomirov in opmerkingen die op de televisie werden uitgezonden.