Dijkstal haalt uit naar Wiegel op congres VVD

NOORDWIJKERHOUT, 20 APRIL. Vice-premier H. Dijkstal (VVD) heeft gisteravond op de algemene ledenvergadering van de VVD in Noordwijkerhout hard uitgehaald naar zijn partijgenoot en lid van de Eerste Kamer, H. Wiegel. Dijkstal verwijt Wiegel het broze akkoord te ondergraven tussen het kabinet en de zorgverzekeraars over invoering van een eigen bijdrage in de gezondheidszorg. Wiegel is voorzitter van de koepelorganisatie van zorgverzekeraars.

In een brief die de regering gisteren ontving, heeft koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland bezwaren gemaakt over de technische uitvoering van de eigen-bijdrageregeling. Tijdens de ledenvergadering zei Dijkstal: “Het wordt ingewikkeld als die brief ondertekend is door iemand die gelijk lid is van de Eerste Kamer”, daarmee overduidelijk doelend op Wiegel. “Dat heeft ook iets te maken met verantwoordelijkheidsverdeling.”

Op het tweedaags VVD-congres prezen zowel Dijkstal als fractievoorzitter Bolkestein het paarse kabinetsbeleid. Dijkstal suggereerde gisteren dat de coalitie van PvdA, VVD en D66 ook na 1998, als de eerstvolgende Tweede-Kamerverkiezingen worden gehouden, moet worden voortgezet. “We hopen dat de kiezers het goed vinden wat we doen”, zei hij. “Dan is er wellicht aanleiding om dit kabinet voort te zetten.”

VVD-leider Bolkestein prees vandaag de daadkracht van het kabinet, met name op het punt van de werkgelegenheid die harder groeit dan verwacht, en wat betreft de modernisering van de sociale zekerheid. Ook constateerde Bolkestein: “Tot nu toe hebben de ministers geen enkele keer ruzie gemaakt. Sinds de tijd van de heer Willem Drees is dat geen enkele keer meer vertoond.”

Bolkestein ging ook nog in op de situatie op de Antillen. In deze krant had hij vorige maand gewaarschuwd voor een “verloedering” van de overzeese gebiedsdelen. Bolkestein zei vandaag dat als de Antillianen niet willen meewerken met hervormingen die door het IMF zijn bepleit, “het kabinet niet moet aarzelen met een Algemene Maatregel van bestuur in te grijpen”.