Criminologie

Herman Franke is een waardig navolger van prof. W.H. Nagel (volgens W.F. Hermans “de oliedomme opschepper J.B. Charles”). Wanneer Nagels studenten spraken over een toename van de criminaliteit adviseerde de hooggeleerde hun een abonnement op een ander ochtendblad te nemen. Een uitspraak die een van de grondslagen van zijn - en van Frankes - wetenschappelijke opvattingen blootlegt: 'Als je een probleem niet wilt zien, bestaat het niet'.

Franke gaat nog iets verder dan zijn voorganger en bepaalt zich niet tot het ene ochtendblad (NRC HANDELSBLAD, 13 april). Hij onderwijst de media in hun geheel hoe zij veel leed kunnen verminderen door falen van politie en justitie te verzwijgen. Dus nooit meer vermelden dat de politie nog geen twintig procent van de binnenkomende aangiften kan oplossen, dat het openbaar ministerie weer vormfouten heeft gemaakt en dat de rechterlijke macht haar taken en verantwoordelijkheid steeds vaker doorschuift naar therapeuten van wie zij de deskundigheid en integriteit niet bij machte is te doorgronden.

Gelukkig schrompelt het aantal beoefenaren van een criminologie op ideologische grondslag steeds sneller ineen om plaats te maken voor mensen, die op wetenschappelijke basis de problemen benaderen die voor een belangrijk deel zijn veroorzaakt door hun voorgangers van het slag Franke.

    • Drs. A.H. Kuckertz