ABP belegt fors in onroerend goed VS

ROTTERDAM, 20 APRIL. Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) wil 775 miljoen gulden steken in onroerend goed in de Verenigde Staten. Het ambtenarenpensioenfonds doet dit door versterking van de samenwerking met Rodamco, het internationale vastgoedfonds van het Nederlandse Robeco, Europa's grootste beleggingsinstelling.

ABP en Rodamco richten samen een onderneming op die belangen neemt in Amerikaanse vastgoedbedrijven, zowel beurs- als niet-beursgenoteerde. Daarnaast breidt het ABP zijn belang in Rodamco Noord-Amerika uit van 21 procent tot 30 procent.

De totale investeringsoperatie kost het ABP ongeveer 775 miljoen gulden. Het ABP investeert 275 miljoen in de op te richten gezamenlijke onderneming. Rodamco betaalt hieraan eveneens 275 miljoen. Ook de zeggenschap wordt tussen de twee op fifty-fifty basis verdeeld.

Daarnaast steekt ABP nog eens een half miljard gulden aan kapitaal in de al langer operationele dochter Rodamco Noord-Amerika. Tot 2003 geeft Rodamco Noord-Amerika nieuwe aandelen uit aan ABP. Het tempo van de aandelenuitgifte zal afhankelijk van de marktomstandigheden door ABP worden bepaald. Uitbreiding van het belang tot 30 procent in Rodamco Noord-Amerika geeft het pensioenfonds het recht twee leden van de raad van commissarissen te benoemen. Dat was er voorheen één.

Dr. J. Frijns, directeur beleggingen van het ABP, zei dat “de uitbreiding past binnen de ABP-strategie om via strategische deelnemingen en samenwerking met vooraanstaande vastgoedondernemingen een breed gespreide onroerend-goedportefeuille in de Verenigde Staten op te bouwen”. De huidige omvang van ABP-beleggingen in de VS bedraagt momenteel 2,2 miljard gulden. In het jaar 2000 moet dat volgens Frijns tussen de 5,5 en 8 miljard liggen.

Het ABP wil de beleggingen in onroerend goed de komende vier jaar uitbreiden van 7 procent tot 10 procent van de totale portefeuille. Ook wil het ABP de beleggingen in aandelen uitbreiden van 14 naar 30 procent. Het pensioenfonds heeft een totaal belegd vermogen ter waarde van 195 miljard gulden.

Rodamco-directeur dr. J. Kremers zei gisteren “zeer verheugd” te zijn dat ABP heeft besloten tot wezenlijke uitbreiding van zijn belangen. “Daardoor zijn we in staat onze nu reeds omvangrijke gezamenlijke portefeuille van bijna 5 miljard in Noord-Amerika verder te versterken”, aldus Kremers.

Rodamco is optimistisch over expansiemogelijkheden op de Amerikaanse onroerend-goedmarkt, hoewel de markt voor kantoren eind jaren tachtig, begin jaren negentig in de Verenigde Staten instortte hetgeen leidde tot leegstand en huurverlagingen. Maar Rodamco heeft volgens financieel directeur drs. W. Dijkema in Amerika nu nog slechts voor een kwart in kantoren belegd en voor driekwart in winkels. De nieuwe joint-venture van ABP en Rodamco Noord-Amerika ziet onder andere mogelijkheden voor beleggingen in het Westen. Californië verkeerde weliswaar lang in problemen, maar de zaak trekt aan en er doen zich nu nieuwe mogelijkheden voor, aldus Dijkema. Te denken valt hierbij aan investeringen in bedrijfshallen en wooncomplexen voor bejaarden. “Dat laatste is de komende jaren een geweldige groeimarkt”, verzekert Dijkema.

ABP nam in het begin van de jaren negentig een aanzienlijk belang in Rodamco. Voor 12,5 procent in Rodamco en 20-procentsbelangen in drie Rodamco-dochters, waaronder Rodamco Noord-Amerika, telde ABP 2,5 miljard gulden neer.