VS en Noord-Korea voeren dialoog over raketten in Berlijn

WASHINGTON, 19 APRIL. Delegaties van de Verenigde Staten en Noord-Korea zullen het komende weekeinde in Berlijn overleg voeren over de verkoop van Noordkoreaanse raketten aan derde landen, waarover Washington zich ernstige zorgen maakt. Dit hebben Amerikaanse regeringsfunctionarissen gisteren meegedeeld. Noord-Korea heeft verder aangekondigd een Amerikaans-Zuidkoreaans plan voor een conferentie over vrede op het Koreaanse schiereiland, waaraan ook China zou moeten deelnemen, toch te zullen bestuderen op zijn “haalbaarheid”.

Het is voor het eerst dat Noord-Korea zich bereid toont besprekingen te voeren over zijn raketten, die onder meer worden verkocht aan Syrië en Iran. De onderhandelingen in Berlijn zijn een vervolg op het in 1994 gesloten akkoord van Genève tussen Noord-Korea en de VS. Noord-Korea beloofde toen zijn nucleaire programma stil te leggen in ruil voor de Amerikaanse toezegging nieuwe kerncentrales (van Zuidkoreaanse makelij), ter waarde van ruim 4 miljard dollar, in Noord-Korea te bouwen en in de tussentijd te zorgen voor alternatieve energievoorzieningen. Ook stelde Washington het aangaan van diplomatieke betrekkingen met Pyongyang in het vooruitzicht als Noord-Korea zich bereid toonde de kwesties van de raketten te bespreken en de dialoog met Zuid-Korea te hervatten.

Hoewel het overleg in Berlijn officieel losstaat van de recente crisis op het Koreaanse schiereiland en het Amerikaans-Zuidkoreaanse vredesvoorstel, zeiden Amerikaanse regeringsfunctionarissen gisteren dat Noord-Korea zich nu kennelijk weer wat gematigder opstelt. Twee weken geleden kondigde Noord-Korea aan dat het zich niet langer zou houden aan de bepalingen van de wapenstilstand uit 1953. In de dagen daarna trokken Noordkoreaanse militairen in grotere aantallen dan toegestaan en zwaarder bewapend de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea binnen. Pyongyang eiste verder bilateraal vredesoverleg met de VS, met uitsluiting van Zuid-Korea, om de wapenstilstand te vervangen door een vredesverdrag, maar Washington wees dit van de hand.

Dinsdag stelde de Amerikaanse president, Bill Clinton, op bezoek in Zuid-Korea, samen met zijn Zuidkoreaanse ambtgenoot Kim Young Sam een vierpartijenconferentie voor. Noord-Korea reageerde hierop in eerste instantie afwijzend. Maar gisteren liet het Noordkoreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken weten alsnog interesse te hebben. “Wij bestuderen het voorstel van Amerikaanse kant... we zijn er nog niet zeker van dat het voorstel is gericht op een werkelijk vredesverdrag tussen de partijen die de Koreaanse wapenstilstand hebben ondertekend”, zo staat in een verklaring.

Volgens een Japanse Korea-kenner betekent de verklaring een doorbraak omdat Noord-Korea normaal gesproken zeer expliciet reageert op vredesvoorstellen: het land stemt ermee in of wijst het idee af. De voorzichtige bewoordingen van gisteren zouden op een mogelijkheid tot onderhandelingen duiden. China, de laatste bondgenoot van communistisch Noord-Korea, zegt bereid te zijn “een constructieve rol' te spelen in het vierlanden-vredesoverleg. (AP, Reuter, AFP)