Van den Berg directeur Nederlandse Gemeenten

DEN HAAG, 19 APRIL. Prof. dr. J.Th.J. van den Berg, fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer, vertrekt naar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Hij volgt daar hoofddirecteur en partijgenoot K. de Vries op, die voorzitter is geworden van de Sociaal-Economische Raad.

De PvdA-politicus legt zijn lidmaatschap van de Senaat neer. Zijn plaatsvervanger - PvdA-senator en oud-staatssecretaris dr. J. Cohen - is kandidaat voor de opvolging. Eerste kandidaat voor de opengevallen plaats op de PvdA-lijst voor de senaat is het voormalige Tweede-Kamerlid en politiewoordvoerder P. Stoffelen. Onduidelijk is nog of Stoffelen de benoeming zal aanvaarden.

Van den Berg (55) maakt sinds 1992 deel uit van de Eerste Kamer. Vorig jaar werd hij voorzitter van de PvdA-fractie, als opvolger van G. Schinck. In die functie maakte hij, zo zegt hij desgevraagd, “enkele moeilijke momenten” mee tijdens de debatten over de Nabestaandenwet en de Ziektewet. Toen kwam zijn fractie in aanvaring met het kabinet. Door diezelfde ervaringen leerde hij echter “steeds meer vat te krijgen op het werk”, aldus Van den Berg. Hij betreurt dan ook dat deze ontwikkeling nu onderbroken wordt door zijn vertrek.

In het dagelijks leven doceert Van den Berg Nederlandse politiek en parlementaire geschiedenis aan de Leidse Universiteit. In 1968 studeerde de PvdA'er af in de rechtsgeleerdheid aan de universiteit waar hij nu doceert. In 1983 promoveerde hij op het proefschrift De toegang tot het Binnenhof. Na zijn afstuderen werkte Van den Berg bij het Limburgs Dagblad, eerst als redacteur, later als adjunct-hoofdredacteur. Vervolgens werd hij wetenschappelijk medewerker aan de Leidse Universiteit, om daarna directeur te worden van de Wiardi-Beckmanstichting, het wetenschappelijk bureau van de PvdA.