Engeland: prijzen vrij

LONDEN, 19 APRIL.De Britse boekenmarkt werd door het loslaten van de vaste boekenprijzen in september in grote onzekerheid gestort, maar vast staat dat de effecten veel minder ingrijpend waren dan verwacht.

Voorstanders van de ineenstorting van het 'Net Book Agreement' voorspelden een forse stijging van de verkoop. Weliswaar zou het aantal titels dalen, maar een sanering via het vrijemarktprincipe zou culmineren in een grotere, gezondere branche. Tegenstanders waarschuwden voor een prijzenslag die ten koste zou gaan van aanbod en diversiteit. Culturele verarming en massaliquidatie van kleine firma's zouden de onvermijdelijke gevolgen zijn.

Volgens een woordvoerder van de Publishers Association is zowel van het droom- als van het doem-scenario weinig terechtgekomen. Nadat de verkopen in de eerste vier weken na het loslaten van de vaste boekenprijs met bijna vijftig procent stegen, viel de omzet in de anders zo drukke feestmaand december juist erg tegen. Peter Harland, directeur van de firma Bookwatch die bestsellerlijsten opstelt, schat dat het aantal verkochte boeken sinds oktober met nog geen 2,5 procent is gestegen. Minder dan één procent van het assortiment in de grote boekhandels is in prijs gedaald.

Het aantal boekwinkels dat sinds de afschaffing van de minimumprijs het loodje heeft gelegd, is tot 10 à 20 beperkt gebleven, zegt een woordvoerder van de Booksellers' Association. De Booksellers' Assocation sluit niet uit dat de bedrijfstak uiteindelijk tot herinvoering van de prijsafspraken zal besluiten om de rust in de markt te herstellen.