Deutsche Bundesbank op 10,9 mrd mark winst

De Deutsche Bundesbank heeft over 1995 een winst van 10,9 miljard mark geboekt (1994: 10,8). Van de winst, die vooral is ontstaan uit rentebaten, wordt het overgrote deel uitgekeerd aan de Duitse staat. Dit keer is dat 10,2 miljard, waarvan minster van financiën Waigel al 7 miljard in zijn begroting had opgenomen. Alles wat hij meer aan winstafdracht van de centrale bank ontvangt wordt opzij gezet in een fonds waaruit waarmee vroegere DDR-schulden afgelost worden. Tegenover het jaarlijkse “voordeeltje” uit Frankfurt staat dat de Duitse overheden geen rente ontvangen over hun tegoeden bij de Bundesbank.

Sinds haar oprichting in 1957 heeft de Bundesbank uit haar winsten intussen 169 miljard mark naar Bonn overgemaakt. Paradoxaal is dat de centrale bank liever een kleine dan een grote winst maakt. Want zij maakt die immers vooral als in het belang van de geldstabiliteit (bijvoorbeeld wanneer de inflatie dreigt op te lopen), de kredietverlening van de banken wordt beteugeld.

Bundesbank-president Hans Tietmeyer maakte gisteren, na het besluit om het Duitse disconto en de lombardrente elk met 0,5 procent te verlagen (tot 2,5 en 4,5 procent), duidelijk dat “de rek” aan het rentefront er nog niet helemaal uit is. Op het “conjunctuurpolitieke signaal” van gisteren, waarop de Duitse regering, de vakbeweging en de werkgevers instemmend reageerden, zou over een paar weken nog een stapje kunnen volgen, liet hij doorschemeren. Bijvoorbeeld met een verlaging van de rente op waardepapieren van pensioenfondsen, ook wel het “derde rentetarief” genoemd (nu 3,30 procent). Voorwaarde is dat er op CAO-gebied matiging wordt betracht, aldus Tietmeyer.