Borst, Zalm akkoord over bezuiniging zorg

DEN HAAG, 19 APRIL. VVD-minister Zalm (Financiën) en D66-minister Borst (Volksgezondheid) hebben een principe-akkoord bereikt over de bezuinigingen in de gezondheidszorg voor volgend jaar. Borst moet ongeveer 500 miljoen gulden bezuinigen. Daarnaast zou Sociale Zaken 100 miljoen gulden moeten bijdragen aan de gezondheidszorg.

Het akkoord wordt vandaag in de ministerraad besproken. PvdA-minister Melkert (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) had voordat de raad begon nog niet zijn fiat gegeven aan het principe-akkoord.

Op basis van de Kaderbrief van de minister van Financiën praat het kabinet over de begroting voor 1997. Volgens Zalm moeten financiële tegenvallers in de gezondheidszorg in principe in de sector zelf worden gecompenseerd. Voor dit jaar meldt de Kaderbrief een bedrag aan overschrijdingen van 700 miljoen gulden, voor 1997 wordt een overschrijding van 900 miljoen gulden voorzien. Na een ambtelijk onderzoek deze week wordt nu voor volgend jaar een overschrijding verwacht van 600 miljoen gulden.

Borst overweegt de psychotherapeutische hulp uit de AWBZ te halen. Daarnaast wordt kritisch gekeken naar de medicijnen die in het verzekeringspakket vallen. De budgetten van ziekenhuizen en specialisten worden mogelijk ook verlaagd.

Ook vorig jaar tolereerde de ministerraad een overschrijding van 500 miljoen gulden in de gezondheidszorg. Daar stond een meevaller in de sociale zekerheid van 900 miljoen gulden tegenover. Ook voor de periode 1996-1998 worden meevallers in de sociale zekerheid voorzien van 1,2 tot 1,4 miljard gulden.

Tussen Zalm en PvdA-minister Ritzen (Onderwijs) bestaat een verschil van mening over de concretisering van de bezuinigingen in het onderwijs. Ook claimt Ritzen 100 miljoen gulden voor tegenvallers bij de wachtgeldregeling. Hij wil verder 200 miljoen gulden extra voor de arbeidsvoorwaarden in het onderwijs, onder meer de invoering van een 36-urige werkweek. Ritzen wil verder volgend jaar 300 miljoen gulden extra voor de informatietechnologie.

Tweede-Kamerleden van PvdA, VVD en D66 verwachten dat alleen de claims van VVD-minister Dijkstal en D66-minister Sorgdrager door de ministerraad zullen worden gehonoreerd voor respectievelijk extra agenten en uitbreiding van de cellencapaciteit.