Walraven op Java

In zijn bespreking van Jan van den Bergs film Gevangen op Java schrijft Kester Freriks dat de Nederlands-Indische schrijver W. Walraven niet naar Nederland kon terugkeren “alleen al door het naakte feit dat hij tijdens de oorlog was opgesloten in een Japans kamp” (NRC HANDELSBLAD, 10 april).

Walraven bracht weliswaar de laatste zeven maanden van zijn leven in het kamp Kesilir (Oost-Java) door, maar hij was toen al te verzwakt om een lange reis te kunnen maken. De voornaamste reden dat hij niet naar Nederland terugkeerde, was dat hij vrijwel voortdurend in geldnood verkeerde. Hij raakte in 1930 vrijwel al zijn geld kwijt door de aankoop van een onrendabel hotel in Pasoeroean. De andere reden was zijn grote gezin (zijn Soendanese vrouw Itih en hij hadden acht kinderen): zij vormen negen banden die mij aan dit land binden, zoals hij aan zijn broer schreef.

    • F. Okker