Spoorwegen boeken winst van 98 miljoen

AMSTERDAM, 18 APRIL. De Nederlandse Spoorwegen hebben in 1995 een netto winst geboekt van 98 miljoen gulden bij een omzet van 5,6 miljard. In 1994 bedroeg de winst 76 miljoen. Voor het eerst sinds jaren heeft het bedrijf weer vennootschapsbelasting betaald.

Voorzitter van de raad van bestuur Rob den Besten toonde zich vanmorgen verheugd bij de presentatie van de jaarcijfers in de verkeersleidingspost bij het Centraal Station in Amsterdam. “Er is reden voor tevredenheid over het behaalde resultaat, maar we zijn er nog lang niet.” Men was er niet in geslaagd uit te vinden of de NS ooit eerder vennootschapsbelasting had betaald, zo lang was dat in elk geval geleden.

De NS laat voor het vierde achtereenvolgende jaar een stijgend resultaat zien, waarmee het bedrijf langzaam maar gestaag uit een diep dal opklimt. De resultaatverbetering is zowel te danken aan hogere vervoersopbrengsten, met name in het reizigersvervoer, als aan kostenreductie. Het bedrijft rept van “een structureel herstel, dat vertrouwen biedt voor de toekomst”.

Den Besten maakte van de gelegenheid gebruik aan te kondigen dat scheidend Philips-topman J. Timmer rond de jaarwisseling zal toetreden tot de raad van commissarissen van de NS. Het is de bedoeling dat hij in de zomer van volgend jaar de huidige voorzitter E.J. Verloop opvolgt, die de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Door de verzelfstandiging en de splitsing van het NS-concern in een taaksector, die door de overheid wordt gefinancierd, en een marktsector, die op eigen benen moet staan, zijn de cijfers van 1995 niet in alle gevallen goed vergelijkbaar met die van voorgaande jaren.

De opbrengsten van het reizigersvervoer bereikten met 2,09 miljard gulden een ongekende hoogte, hoewel het aantal reizigerskilometers is gedaald. Binnen die 14 miljard reizigerskilometers trad echter wel een belangrijke verschuiving op: er werden meer lucratieve enkele reizen en retours verkocht, terwijl het vervoer van dienstplichtingen en studenten afnam. Voor dit laatste was vooral de verandering in de voorwaarden van de OV-studentenkaart verantwoordelijk: studenten moeten nu kiezen voor vrij vervoer doordeweek óf in het weekend. Voor het eerst sinds 1990 nam het aantal kilometers dat 'gewone' reizigers voor hun rekening namen toe.

NS Reizigers boekte een positief bedrijfsresultaat van 131 miljoen gulden. Dit resultaat kwam mede tot stand dankzij een overheidsbijdrage in de exploitatie van 121 miljoen.

NS Cargo haalde bij een opbrengst van 372 miljoen een bedrijfsresultaat van 8 miljoen gulden. Het is voor het eerst sinds jaren dat met het goederenvervoer geld wordt verdiend. De omvang van het vervoer groeide van 19,7 tot 20,9 miljoen ton.

De vooruitzichten voor 1996 worden in het jaarverslag als gunstig gekenschetst. Men verwacht een netto winst die zeker op hetzelfde niveau ligt als in 1995.