RPF vervangt SGP in commissie CTSV

DEN HAAG, 18 APRIL. In verband met een ziekenhuisopname van het Tweede-Kamerlid J. van den Berg (SGP) ziet de twee leden tellende SGP-fractie af van deelname aan de onderzoekscommissie naar de crisis bij het College van Toezicht Sociale Verzekeringen (CTSV). Overleg tussen GPV, RPF en SGP heeft ertoe geleid dat fractievoorzitter L. van Dijke (RPF) de plaats in de parlementaire onderzoekscommissie inneemt van de SGP'er B. van der Vlies.

Het CTSV, belast met het toezicht op de uitvoering van de sociale verzekeringen als de WAO en de WW, verkeert al maanden in een ernstige crisis. De Tweede Kamer installeerde gisteren de Tweede-Kamercommissie die de gang van zaken gaat onderzoeken rond het CTSV. Naast Van Dijke bestaat de commissie uit de voorzitter J. van Zijl (PvdA), J. Klein Molekamp (VVD), J. van Walsem (D66), J. Reitsma (CDA) en L. Sipkes (GroenLinks).

Staatssecretaris Linschoten (Sociale Zaken) heeft A. Geurtsen (VVD) en W. Etty benoemd tot interim-bestuurders. De interim-bestuurders zullen - naast de uitoefening van de taken die bij wet aan het CTSV zijn opgedragen - ook de organisatie en werkwijze van het CTSV doorlichten en maatregelen treffen om de knelpunten weg te nemen. Het bureau Andersson, Elffers, Felix waar Etty als organisatie-adviseur werkt, zal het tweetal daarbij adviseren. Geurtsen zal voor 2,5 dag per week werkzaam bij het CTSV zijn, Etty voor vier dagen per week. Het contract met Geurtsen (voorzitter) en Etty loopt tot 1 januari 1997.