Negen jaar cel en tbs geëist bij verpleegster

GRONINGEN, 18 APRIL. Voor de rechtbank van Groningen is vanmiddag negen jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 43-jarige ziekenverzorgster die in verpleeghuis Vliethoven in Delfzijl mogelijk negen patiënten om het leven heeft gebracht.

Officier van justitie O. Brouwer achtte bewezen dat de ziekenverzorgster weerloze patiënten heeft vermoord. Hij noemde haar “een niet-gedemonteerde tijdbom” en de kans op herhaling groot. “De verdachte ontleent een gevoel van eigenwaarde aan het verzorgen van anderen om die zo in haar macht te krijgen. Zij zal zich blijven aangetrokken voelen tot de verzorgende rol.”

De ziekenverzorgster bekende in augustus 1995, na haar aanhouding, vanaf 1992 negen demente patiënten “uit liefde en mededogen” om het leven te hebben gebracht. De 'engel des doods' deed dit door hen een overdosis insuline toe te dienen. Later trok ze een deel van haar bekentenis in. Hoewel de officier van justitie haar om juridisch-technische redenen vier gevallen ten laste had gelegd, zei hij haar aan haar negen bekentenissen te willen houden.

De rechtzaak was in december verdaagd omdat het psychiatrisch onderzoek dat was gedaan in het algemeen psychiatrisch ziekenhuis in Franeker van onvoldoende kwaliteit was. Inmiddels is de vrouw opnieuw in het Pieter Baan Centrum (PBC) in Utrecht onderzocht.

Het PBC acht de vrouw verminderd toerekeningsvatbaar voor haar daden. Ze heeft een neurotische ontwikkeling doorgemaakt. Kwesties van macht en onmacht spelen een centrale rol in haar leven en ze heeft een “fors bemoeilijkte agressiehuishouding”. Ze is volgens het PBC iemand die altijd voor iemand anders wil zorgen omdat daarin het machtsaspect centraal staat. “Beschikken over leven en dood. Wat is er ultiemer als het over macht gaat”, aldus psycholoog E.H. Ameling. De kans op herhaling acht hij groot omdat de vrouw altijd zal proberen zorgsituaties op te zoeken.

Volgens de ziekenverzorgster was er bij de patiënten sprake van een ondraaglijk lijden en hadden ze haar gevraagd een einde aan hun leven te maken. Volgens haar deed een 55-jarige vrouw die niet meer kon praten dit met haar ogen. “Op een of andere manier keek ze mij smekend aan. Ik heb haar gevraagd of ik haar misschien kon helpen. Toen keek ze me weer smekend aan”, aldus de ziekenverzorgster in december. Volgens de officier van justitie staat vast dat de patiënten de ziekenverzorgster niet hebben verzocht het leven te beëindigen.