Natuurbeheer

De zorg over de toekomst van weidevogels op gewoon agrarisch (gras)land (W&O, 4 april) wordt door het bestuur van de Bond van Friese Vogelbeschermings Wachten (BFVW) gedeeld.

De BFVW zoekt de oplossing echter in een andere richting. In de eerste plaats is de door de heer Donkers beschreven richting ecologisch discutabel. Als alleen weidevogelnesten geld opleveren ontstaat gemakkelijk een hetze tegen de vele predatoren. In de tweede plaats - en minstens zo belangrijk - acht de BFVW de sociale kant van deze oplossing problematisch. Doordat de vrijwilliger deel wordt in een (in sommige gevallen aanzienlijk) financieel belang van de boer ontstaat onvermijdelijk druk op de vrijwilliger. Dat zou juist in Friesland, waar rond 4500 van de landelijke 6500 vrijwilligers in de legselgerichte weidevogelbescherming op 'gewoon boerenland' werkzaam zijn, een ramp worden.

Als antwoord op het aanstormende geweld van 'agrarisch natuurbeheer' heeft de BFVW daarom een 'socialer' oplossing voorgesteld waarbij de boer beloond wordt voor zijn gastvrijheid voor weidevogels en weidevogelvrijwilligers (in Friesland nazorgers genoemd). En omdat de 4500 nazorgers voor 90% uit kievitseierenzoekers worden gerecruteerd is de gastvrijheid voor eierzoekers een toegevoegd vereiste. Het zoeken en rapen van kievitseieren vormt de basis van het BFVW-harmoniemodel van kleinschalig oogsten in het vroege voorjaar en het latere grootschalig beschermen van (alle) weidevogels.

Dat harmoniemodel kreeg in 1993 grote steun van de Tweede en Eerste Kamer. Er werd zelfs een formele relatie tussen de twee elementen gelegd door de introductie van een verplichte eierzoekkaart.

Deze oplossing, waarvoor in Friesland draagvlak blijkt te ontstaan, behoudt de solidariteit tussen betaald en onbetaald en legt een vloervoorziening waarop andere beloningsvormen ongehinderd stapelbaar zijn. Bovendien mist deze beloningsvorm de ernstige ecologische en sociale bezwaren die er in te brengen zijn tegen de door de heer Donkers beschreven experimenten met 'resultaatbeloning' gericht op weidevogels.

In eerste instantie wordt gedacht aan een basis-subsidie van ƒ 50,- per hectare.

    • Lid Dagelijks Bestuur Bfvw
    • Sake P. Roodbergen