Jo Bollekamp

Wanneer iemand overleden is behoort hij of zij tot de doden onder ons. De aankondiging daartoe in redactieberichten komen de laatste jaren veelvuldig in het teken te staan van de botte bijl. Ook in deze krant van 12 april, waarin boven het bericht over het overlijden van de zangpedagoge Jo Bollekamp de kop stond 'Bollekamp dood.'

Wie dit opschrift ontworpen heeft mag enig gevoel voor nuances worden bijgebracht.

    • J. Reuland