'Israel houdt zich aan het Oslo-akkoord'

TEL AVIV, 18 APRIL. De Israelische regering is vastbesloten zich aan het tijdschema van het autonomie-akkoord van Oslo met de Palestijnen te houden en op 4 mei de besprekingen te beginnen met de Palestijnen over de definitieve status over de in 1967 bezette gebieden.

Volgens premier Shimon Peres zal de openingsronde op 4 mei een ceremonieel karakter dragen. De uitslag van de algemene verkiezingen op 29 mei zal bepalen hoe en of deze besprekingen worden voortgezet.

Peres gisteren zei dit gisteren op de vooravond van ontmoeting met de Palestijnse leider Yasser Arafat bij de grenspost Erez. Met de ontmoeting met Arafat hoopt Peres de indruk te versterken dat in weerwil van de sterke negatieve uitstraling van de Israelische operatie 'druiven der gramschap' tegen Hezbollah in Libanon op de Arabische wereld het vredesproces doorgaat.

Tunesië heeft meegedeeld voorlopig af te zien van het openen van een belangenbureau in Tel Aviv, terwijl Jordanië en Marokko scherpe kritiek op Israel uitoefenen. In het Jordaanse parlement is zelfs een resolutie aanhangig gemaakt om het vredesverdrag met Israel op te schorten.

Peres bevroor het overleg met de Palestijnen, hield de ontruiming van Hebron op de Westelijke Jordaanoever op en sloot de Palestijnse gebieden hermetisch van Israel af in reactie op de zelfmoordaanslagen door de fundamentalistische Palestijnse beweging in februari en maart in Israel. Volgens Israelische militaire bronnen is het onderhoud Peres-Arafat vandaag mogelijk geworden als gevolg van de volledige inzet van het Palestijnse zelfbestuur in de strijd tegen Hamas en de Islamitische Jihad. De veiligheidssituatie en de economische gevolgen van de Israelische afgrendelingspolitiek staan vandaag hoog op de agenda.

Inmiddels heeft Israel ook George Habash, de leider van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina, en Abul Abbas, die de kaping van de Achille Lauro inspireerde, toestemming gegeven om deel te nemen aan de belangrijke bijeenkomst van de Palestijnse Nationale Raad op 22 april in Gaza. Een Israelische woordvoerder zei dat Jeruzalem alle leden van dit wetgevende Palestijnse lichaam in de gelegenheid stelt om deel te nemen aan een debat over de amendering van het Palestijnse handvest. In het akkoord van Oslo heeft Arafat zich verplicht de anti-Israelische passages uit het handvest te verwijderen. Volgens een medewerker weigert Habash echter terug te gaan, “zolang de 4 miljoen Palestijnen van de diaspora dat niet mogen”.

In de loop van de dag stak de vroegere vliegtuigkaapster Leyla Khaled de grens over. “Mijn gevoelens zijn zeer tegenstrijdig”, zei ze. Volgens radio Israel zullen de leden van de PNC die volgende week aan de beraadslagingen deelnemen, een half jaar in de Palestijnse zelfbestuurgebieden mogen blijven. Zij kunnen reizen tussen Gaza en de steden op de Westelijke Jordaanoever die onder Palestijns zelfbestuur zijn gekomen, maar Jeruzalem blijft voor hen gesloten.