'Franse immigratiewet is te soepel'

PARIJS, 18 APRIL. Het anti-vreemdelingen seizoen is weer open in Frankrijk. In 1998 zijn de volgende verkiezingen. Ruim tevoren beginnen rechtse parlementariërs te vragen om een straffer beleid tegen illegale vreemdelingen.

Zij krijgen dan gedeeltelijk hun zin, waarna het Front National de kiezers voorhoudt dat maar één partij opkomt voor de Fransen. Het scenario heeft zich in 1986 en in 1993 zo ontrold. Deze week heeft een commissie uit de Asssemblée Nationale 46 nieuwe voorstellen gedaan om de wet te verscherpen. Commissie-voorzitter Jean-Pierre Philibert riep gisteren op tot het snel aannemen van zijn voorstellen, maar het verzet is niet mals. Het woord 'fascistisch' is gevallen. De regering reageert voorzichtig.

De commissie werd gedreven door verontruste burgemeesters uit de twee grote regeringspartijen RPR en UDF. Zij klagen over een wassende stroom klachten van de bevolking, die illegalen ziet profiteren van de Franse verzorgingsstaat. Volgens de commissie moeten immigranten strikter gecontroleerd kunnen worden door de gemeentelijke overheid, alleen in uiterste gevallen moeten zij nog aanspraak kunnen maken op medische verzorging, werkgevers van illegalen moeten zeer hard worden aangepakt en uitzettingen moeten veel actiever worden uitgevoerd.

De regering heeft er op gewezen dat alleen de Assemblée verantwoordelijk is voor het rapport, maar tegelijkertijd laten weten de voorstellen snel behandeld te willen zien. Blazen en het meel in de mond houden. Charles Pasqua, de minister die in 1986 en 1993 voor de hardere wet zorgde, maar wegens zijn steun aan Balladur nu buiten de regering, staat sceptisch tegenover de huidige roep om meer wettelijke stokken om Afrikanen, Oost-Europeanen en Aziaten mee te slaan: “Laten we eerst de bestaande wetgeving eens toepassen”.

Oud-premier Laurent Fabius, fractievoorzitter van de socialisten in de Assemblée, kreeg gisteren de regeringsfracties over zich heen toen hij hen openlijk verweet Jean-Marie Le Pens Front National in de kaart te spelen. Overigens zijn ook de socialisten op zoek naar een vreemdelingen-beleid dat klassieke grondrechten beschermt en toch tegemoet komt aan de roep om meer bescherming tegen het gevoel overstroomd te worden door illegalen. Staatssecretaris voor humanitaire actie, de arts Xavier Emmanuelli, oprichter van de Medisch-Sociale Eerste Hulp in Parijs, noemt het ontzeggen van medische hulp aan illegalen “onaanvaardbaar”.

    • Marc Chavannes