Destructie kalveren kost 80 miljoen

DEN HAAG, 18 APRIL. Minister Van Aartsen (Landbouw) verwacht dat de kosten voor vernietiging van de 64.000 uit Groot-Brittanië afkomstige kalveren tachtig miljoen gulden zullen bedragen. Aanvankelijk had hij 55 miljoen gulden begroot voor de destructie.

Dit bleek gisteren tijdens een debat in de Tweede Kamer over de gekke-koeienziekte (BSE).

De slacht en de destructie van de Britse kalveren, waarvan Van Aartsen vreest dat ze mogelijk met BSE besmet zijn, valt hoger uit omdat de eigenaren een hogere prijs krijgen per kilo vlees dan was geraamd.

Brussel zal 70 procent van de vernietigingskosten vergoeden. Nederland krijgt ongeveer vijftig miljoen gulden van de Europese Unie (EU), dertig miljoen gulden meer dan Van Aartsen had ingecalculeerd. De totale kosten voor de EU in verband met de gekke-koeienziekte zullen ongeveer op één miljard gulden uitkomen, 300 miljoen gulden hoger dan verwacht.

De vernietiging van de kalveren in Nederland is vorige week begonnen en zal ongeveer zes weken in beslag nemen. De eigenaren van de kalveren krijgen 55 miljoen gulden voor de schadeloosstelling. De overige 25 miljoen gulden moet betaald worden aan de destructiebedrijven en het afvalverbrandingsbedrijf. Verder is een deel van het bedrag begroot voor een aparte schaderegeling voor de veehouders die de dieren normaal zouden hebben afgemest. Die zal gebaseerd zijn op het aantal weken dat de stallen van de kalvermesters leeg staan. Uitgegaan zal worden van maximaal een half jaar, waarvan de tijd dat de kalveren in de stallen stonden zal worden afgetrokken.

Het exportverbod voor Brits rundvee zal voorlopig van kracht blijven. De Britse regering zal volgens Van Aartsen met een plan van aanpak moeten komen om de gekke-koeienziekte te bestrijden.

Volgens de minister is het nog niet helder welke maatregelen Groot-Brittannië precies zal nemen. Van belang is volgens Van Aartsen dat de Britten een goed werkend registratiesysteem opstellen voor met BSE besmette bedrijven.

Besluitvorming over het verlichten van het exportverbod op Brits rundvee en rundvlees zal gebeuren in de Europese Landbouwraad.