Melkert wijst akkoord over CAO Philips af

DEN HAAG, 17 APRIL. Minister Melkert (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) wijst het principe-akkoord voor een nieuwe CAO bij Philips af. Volgens Melkert leidt het akkoordtot polarisatie in de arbeidsverhoudingen en een minder terughoudende loonkostenontwikkeling. Voorzitter B. van der Weg van de Industriebond FNV is niet tegen “meer poen”, maar noemt het akkoord met de bonden voor hoger personeel “onevenwichtig”.

Volgens minister Melkert is het niet gebruikelijk dat het kabinet zich direct bemoeit met of zich uitlaat over CAO-onderhandelingen of het resultaat daarvan. Maar de “uitstraling” van het principe-akkoord bij Philips heeft volgens de minister “een verder reikende werking dan Philips alleen”. Melkert maakt zich grote zorgen over een mogelijke polarisatie tussen werkgevers en werknemers. Hij wijst op het feit dat de bonden van de grootste vakcentrales FNV en CNV niet bij het principe-akkoord met Philips zijn betrokken. De terughoudende loonkostenontwikkeling en de herverdeling van de arbeid die door deze organisaties wordt bepleit maakt Nederland volgens Melkert concurrerender. Melkert vraagt zich af of het Philips-akkoord het algemeen belang dient.

De Industriebonden van FNV en CNV stapten vorige week uit het overleg met Philips omdat met die onderneming volgens hen niet te praten viel over invoering van een gemiddeld 36-urige werkweek op termijn. Philips onderhandelde daarop verder met de Unie en de VHP Philips, twee bonden voor middelbaar en hoger personeel.

In de nacht van maandag op dinsdag bereikten die partijen na vijftien uur onderhandelen een principe-akkoord dat door de betreffende bonden met een positief advies aan de leden zal worden voorgelegd. Kern daarvan is een loonsverhoging per 1 juli aanstaande van 2,5 procent en per 1 januari van 0,5 procent. Volgend jaar juli en op 1 januari 1998 gaan de lonen nog eens met in totaal 3 procent omhoog. Voorts werd overeenstemming bereikt over een ander pensioensysteem en afschaffing van de VUT.

Voorzitter Bé van der Weg van de Industriebond FNV noemt het CAO-akkoord “een vorm van bedrog naar de samenleving”. “Al jaren zijn wij als vakbeweging op verzoek van de politiek en de werkgevers bezig met een verantwoord arbeidsvoorwaardenoverleg”, aldus Van der Weg desgevraagd. “Philips is nu bezig dat op een verschrikkelijke manier stuk te maken”. Van der Weg wijst op het gevaar dat de tweemaal 3 procent loonsverhoging die Philips de werknemers aanbiedt “als een bodem voor andere bedrijven zal gaan werken”. “Zo'n loonsverhoging werkt ook aantrekkelijk voor mensen in andere sectoren”, aldus Van der Weg. “Als ik puur naar de lonen kijk dan stel is vast dat onze leden dat ongetwijfeld leuk zullen vinden. Ik wijs meer poen niet af. Wij zijn als vakbond niet alleen maar opgericht voor de goede doelen. Wij staan eveneens op de bres voor een behoorlijke loonontwikkeling. Maar het principe-akkoord dat nu bij Philips is gesloten is onevenwichtig. Er is te weinig aandacht voor de werkloosheid”.