EU: eisen aan Unisource en AT&T

De Europese Commissie heeft nadere eisen gesteld aan de autoriteiten in Nederland, Spanje, Zweden en Zwitserland met betrekking tot de liberalisering van hun nationale telecom-markten. Inwilliging van die eisen is nodig, aldus Europees commissaris Van Miert (concurrentie), voor instemming van het dagelijks bestuur van de Europese Unie met Uniworld, een gezamenlijke telecom-onderneming van het Europese consortium Unisource en het Amerikaanse AT&T.

Unisource is een onderneming waarvan de Nederlandse PTT Telecom, Telia (Zweden), Telefónica (Spanje) en Swiss Telecom (Zwitserland) elk voor een kwart eigenaar zijn. Via Unisource concurreren ze met onder meer de Britse, Duitse en Franse telecom-bedrijven om de gunst van met name grote multinationals. De joint-venture met AT&T is voor Unisource van groot belang voor de mondiale marketing van hun beider diensten.

De Europese Commissie, die vrije mededinging wil waarborgen, vraagt nu de garantie van de Nederlandse, Spaanse, Zweedse en Zwitserse autoriteiten haast te maken met de openstelling van hun binnenlandse telecom-markten en instelling van een onafhankelijke toezichthouder. Binnen de Europese Unie is al vastgesteld dat de lidstaten per 1 juli aanstaande ook alternatieve aanbieders van telecom-netten op hun binnenlandse markten moeten toelaten. Uiterlijk 1 januari 1998 moeten die markten volledig openstaan voor vrije concurrentie, ook in de nu vaak door staatsmonopolies gedomineerde openbare telefonie.

Volgens een woordvoerder van PTT Telecom moeten de eisen van Brussel beschouwd worden als een formaliteit. Eerder al ging de Europese Commissie akkoord met de vorming van Atlas, een verbond tussen France Télécom en Deutsche Telekom - beide actief op betrekkelijk gesloten nationale markten - dat samenwerkt met het Amerikaanse Sprint.

Tevens heeft de Europese Commissie zich gewend tot het Amerikaanse ministerie van Justitie met het verzoek het internationale netwerk van AT&T, 's werelds grootste telefoonmaatschappij, toegankelijk te maken voor gebruik door andere Europese ondernemingen dan Unisource. Daarmee wil de Commissie voorkomen dat de grote voorsprong die AT&T heeft op de markt voor transatlatische telecommunicatie wordt uitgebuit ten behoeve van een beperkt aantal Europese partners. AT&T kon desgevraagd niet reageren op die eis.

Ofschoon Zwitserland geen lid is van de EU, acht de Europese Commissie zich bevoegd eisen te stellen op grond van de Europese regels die interventie mogelijk maken als ondernemingen uit lidstaten betrokken zijn bij grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden die de concurrentie kunnen beperken.