Eerste Kamer wenst handhaving toezicht op kabel bij commisariaat

DEN HAAG, 17 APRIL. De Eerste Kamer wil dat het Commisariaat voor de Media het toezicht houdt op de toegankelijkheid van de kabel voor programma-aanbieders. Dit bleek gisteren tijdens een debat over de mediawet in de Eerste Kamer. De bevoegdheid van het commissariaat zou aanvankelijk op 1 juli van dit jaar vervallen.

De Tweede-Kamer nam vorig jaar een amendement aan van de Kamerleden Van Zuylen (PvdA) en De Koning (D66) waarin geregeld werd dat het Commissariaat voor de Media klachten over toegang van televisiezenders tot de kabel in behandeling mag nemen. Deze wetswijziging moet op 26 april van dit jaar met terugwerkende kracht in werking treden.

Staatssecretaris Nuis is tegenstander van deze regeling. Hij vindt dat conflicten over welke zenders wanneer toegelaten mogen worden tot de kabel in de toekomst beter geregeld kunnen worden via de Wet Economische Mededinging.

De Eerste Kamer wil echter dat ook na 1 juli het commissariaat bindende uitspraken over kabelconflicten kan blijven doen totdat er in de wetgeving een passende voorziening is getroffen. Eerste-Kamerlid Luijten (VVD) benadrukte gisteren dat de huidige Wet Economische Mededinging onvoldoende werkt. “Als iemand een klacht heeft moet daarover snel een besluit genomen kunnen worden. Als de wet wordt toegepast zal in veel gevallen de patiënt reeds zijn overleden voordat de uitspraak is gedaan. Daarom moet het commissariaat bevoegd blijven. Dan is er duidelijkheid voor iedereen”, aldus Luijten.

De overige fracties in de Eerste Kamer deelden de mening van de VVD. Nuis zei gisteren de motie van de Eerste kamer “in overweging te nemen”. De staatssecretris is er nog niet van overtuigd dat de Wet Economische Mededinging niet goed werkt.

Het Commissariaat voor de Media is ingenomen met het voornemen van de Eerste Kamer. “Het is voor ons een interessante bevoegdheid. Conflicten kunnen bij ons worden aangekaart. Wij hebben inmiddels met kabelmaatschappijen en ministeries een beleidslijn opgesteld om klachten in behandeling te nemen”, aldus het Commissariaat. Tot nu toe zijn er bij het Commissariaat nog geen klachten over de toegang tot de kabel gedeponeerd.