Dick van Eijk

Dick van Eijk (1959), redacteur van NRC Handelsblad, heeft gisteren de Aranea prijs gekregen voor zijn artikelen over de “technische, politieke, psychologische en maatschappelijke aspecten van de informatisering van de maatschappij”. Aranea Consult heeft deze prijs ingesteld om te bevorderen dat de gevolgen van de opkomst van de informatiemaatschappij inzichtelijk worden gemaakt voor een breed publiek. De prijs bestaat uit een beeldje en een bedrag van 2.000 gulden.