Alle ogen gericht op Deutsche Bundesbank

AMSTERDAM, 17 APRIL. De Nederlandsche Bank verlaagde vorige week vrijdag, onafhankelijk van de Deutsche Bundesbank, het tarief voor speciale beleningen met 0,1 procentpunt tot 2,8 procent.

Als reden voor de renteverlaging noemde DNB de kracht van de gulden (ten opzichte van de D-mark). Om dezelfde reden had de centrale bank eind vorige maand de beleningsrente ook al een keer onafhankelijk van de 'Buba' met 0,1 procentpunt verlaagd. Beide renteverlagingen hebben de gulden niet verzwakt. Hedenochtend noteerde de D-mark 1,1178 gulden, tegen 1,1190 gulden voorafgaand aan de twee renteverlagingen. Reeds eerder in deze rubriek is opgemerkt dat deze koers eerder een uiting van D-mark-zwakte dan gulden-kracht lijkt te zijn. Naast EMU-onzekerheid speelt de relatief slechte economische situatie in Duitsland daarbij een rol. Verder hebben de uitkomsten van de loononderhandelingen in Duitsland gematigder uitgepakt dan eerder was verwacht. In deze constellatie van trage groei en gunstige voorwaarden voor inflatie, behoort een spoedige renteverlaging door de Bundesbank zeker tot de mogelijkheden. Of de Bundesbank morgen reeds de rente zal verlagen is echter onzeker, vooral omdat de geldgroei zich nog steeds ruim boven de doelstellingszône bevindt.

Op de Nederlandse geldmarkt gaat de aandacht verder uit naar het einde van de huidige contingentsperiode, aanstaande vrijdag. Tegen de afloopdatum is het niet ongebruikelijk dat de daggeldrente (aanzienlijk) daalt. Bij een niet volledige benutting van het contingent, gaan pogingen van partijen om hun contingentsruimte nog in de markt uit te zetten, gepaard met prijsconcessies. Thans is ook sprake van een niet volledige benutting van het contingent: afgelopen maandag bedroeg de besparing op het contingentsgebruik 3,0 procent, tegen 2,6 procent een week geleden. Tot dusver fluctueert de daggeldrente echter nog rond de 3 procent. Het is mogelijk dat de banken erop rekenen deze week toch flink wat middelen nodig te zullen hebben.

Uit de weekstaat blijkt dat, niettegenstaande de toename van de besparing op het contingentsgebruik gedurende de verslagweek, het beroep op de voorschotfaciliteit maandag jl. 643 miljoen gulden hoger lag dan een week eerder. Tegenover een geldmarktverruimende afname van de post 's Rijks schatkist met 839 miljoen gulden en een afname van de bankbiljetten in omloop met 543 miljoen gulden i.v.m. het voorbije paasweekend, staan 563 miljoen lagere speciale beleningen en een 1,4 miljard hogere kasreserve.

De nieuwe kasreserve, ingaande vrijdag en met een looptijd van 10 dagen, is 2,5 miljard gulden hoger dan de huidige. Hiermee anticipeert DNB op geldmarktverruimende betalingen van het Rijk in de komende week.

Bron: Economisch Bureau ING Groep