Luie managers

In zijn repliek 'Luie Managers' van 11 april jongstleden op Jaap Boerdams artikel 'De vermenigvuldiging van Managers' maakt de heer Gautier een kleine - onbedoelde - denkfout. De heer Boerdam heeft het over managers, niet over ondernemers.

Het is duidelijk dat Boerdam een rijksinstelling (zoals het onderwijs) beschrijft, en dat hij zijn pijlen allerminst richt op de leider van een bedrijf met - zeg - dertig tot zeventig werknemers. Deze ondernemers werken echt keihard, en de meesten van hen hebben niet eens het salaris waaraan politici refereren als zij zeggen dat 'vier ton in het bedrijfsleven heel gewoon is'. De mij bekende mensen in het midden-en kleinbedrijf mogen blij zijn als zij gemiddeld 7.000 gulden per maand netto te verteren hebben (hetgeen geen slecht salaris is).

Ik vond Boerdams artikel een floretscherpe beschrijving van wat er op universiteiten en hogescholen gebeurt. Als hogeschooldocent weet ik daar ècht alles van, en de werkelijkheid is nog erger.

    • L.A. van Nigtevegt Huissen