LaSalle vergroot eerste-kwartaalwinst

Eén van ABN Amro's Amerikaanse bankdochters, LaSalle National Corporation (in 1978 door de toenmalige ABN gekocht), heeft over het eerste kwartaal van dit jaar haar netto winst met 12 procent vergroot tot 48 miljoen dollar. De stijging van de verdiensten komt vooral voort uit een groei van het rente-inkomen. LaSalle vergrootte de kredietportefeuille met 20 procent. De winststijging is in vergelijking met de jaren 1994 en 1995 niet zo spectaculair. Vorig jaar steeg het netto resultaat met 30 procent tot 174,7 miljoen dollar, het jaar ervóór met 31 procent tot 134,6 miljoen dollar. In het vierde kwartaal van vorig jaar steeg de winst met 14 procent tot 43,1 miljoen.

Het balanstotaal van LaSalle nam met 14 procent toe tot 16,2 miljard dollar. Het totaalbedrag aan uitstaande kredieten bedroeg 10,2 miljard dollar tegen 8,5 miljard in dezelfde periode van 1995. De bij de bank ingelegde spaartegoeden liepen met 11 procent op van 9,6 miljard dollar tot 10,6 miljard dollar. LaSalle verdiende ook meer aan zijn spaar-, trust- en handelsactiviteiten.

De bank richt zich vooral op het midden- en kleinbedrijf. Tegelijk met de groei van de kredietverlening nam ook de afdracht aan de stroppenpot toe. De voorziening voor dubieuze debiteuren waarvoor in het eerste kwartaal van 1995 9,94 miljoen dollar nodig was, werd verhoogd tot 12,69 miljoen dollar.

Onder LaSalle vallen LaSalle National Bank, LaSalle National Trust en drie kleinere banken. LaSalle National Corporation is een onderdeel van ABN Amro North America. In Illinois (15 miljoen inwoners), de staat waar deze banken actief zijn, neemt ABN Amro ook Comerica Bank-Illinois over met een balanstotaal van 1,4 miljard dollar. Ook de aankoop van de zakenbank Chicago Corp met een balanstotaal van 500 miljoen dollar moet één dezer maanden rondkomen. In New York bezit ABN Amro nog EAB met een balanstotaal van 8 miljard dollar en 86 vestigingen.